רישום הוצאות שוטפות

רישום יומיומי להוצאות החודש

שם ההוצאה
תאריך
ביצוע

שם ההוצאה
תאריך
ביצוע
סה"כסה"כ