עבודה עם הרישומון

כמה טיפים לעבודה עם רישומון

לאור השאלות שאני מקבל בנושא עבודה עם הרישומון, מצאתי לנכון לרשום כמה טיפים בנושא.

רישומון גירסא 300314

1.  כאשר ממלאים את נתוני השיקוף רצוי להשתמש בכל המחשבונים. בנוסף יש למלא את נתוני החובות ונתוני החסכונות (נתוני חובות וחסכונות לא מועברים למערכת בתהליך היבוא).

2.  ממליץ לעבור על הוראות השימוש ברישומון לפני השיקוף.

3.  לאחר שרשמנו שיקוף אני מציע לעבור על נתוני התקציב שמופיעים בעמודה משמאל לשיקוף. לתקן את הערכים שדורשים תיקון ביחד עם המשפחה ולהפוך את טור התקציב לתקציב חודש א' (זה לא פותר אותנו מלהמשיך לתקן את ערכי התקציב עם המשפחה כדי להגיע לאיזון בין ההוצאות להכנסות). 

4.  בהוצאות הקבועות – אם יש יתרה בסוף החודש יחסית לתקציב, היא לא עוברת לחודש הבא. אם יש יתרה שלילית היא תרד מהיתרה החודשית בעמודת התקציב של ההוצאות השוטפות בחודש הבא. יתרה שלילית או חיובית בתקציב ההוצאות השוטפות תעבור לעמודת תקציב הההוצאות השוטפות בחודש הבא. 

5.  הוצאות התקופתיות של ארנונה/חשמל – מציע לחלק לשניים ולרשום חצי בחודש התשלום וחצי בחודש העוקב כדי לשמור על רציפות ונוחות ברישום ההוצאות.

6.  הוצאה התקופתית על ביטוח רכב ממליץ לחלק ל 12 תשלומים.

7.  עזרה מההורים (במידה ויש) – מציע להכניס כהכנסה נוספת או להוריד מההוצאות בהתאם לתשלום (אם הם משלמים את רכישת הירקות, להוריד את הירקות מההוצאות החודשיות).

8.  לגבי עמודת ההוצאות התקופתיות – עמודת התקציב תשתנה כל חודש, בהתאם ליתרה החיובית או השלילית בהתאמה של החודש הקודם.

9.  עסקה בתשלומים אפשר לרשום רק בהוצאות תקופתיות – כדי שהרישום יצליח יש לרשום את סכום העסקה ראשון. לאחר מכן להוסיף את מס' התשלום, מתוך ואת סכום הביצוע.

10. הכנה ליבוא ברישומון – מה רוצים לייבא לתוכנה, לאיזה חודש, שמירת  הקובץ, מוכן לייבא. עוברים למערכת פעמונים - ייבא לתוכנה.

11. חובות וחסכונות יש לרשום לאחר ייבוא השיקוף גם במערכת של  פעמונים.

12. להרחבת הרישומון השתמש בפלוסים שממוקמים מעל הטבלה כדי לקבל שתי עמודות נוספות - עמודה לאופן התשלום ועמודה להערות.

דגשים לאיזון בין הוצאות להכנסות:
- במצב שבו ההוצאות גבוהות מההכנסות, יש חובות גבוהים ומשיכת יתר גבוהה. רצוי בשלב ראשון של הליווי לנסות לעצור או להפסיק לכמה חודשים הוצאות לא חיוניות.

- לקיחת הלוואה מאפשרת עמידה בהתחייבויות מצד אחד אבל מגדילה את ההוצאות החודשיות מצד שני.

- במצב שיש הוצאות להחזר חובות והמשפחה לא נמצאת באיזון. אפשר לחשוב על הוצאת פיקדון נזיל במקום לקיחת הלוואה נוספת (בכל מקרה לא כספי פנסיה או כספים של ביטוח, רצוי לחשוב ביחד עם ראש צוות או יועץ של פעמונים).

- איזון בין הוצאות להכנסות רצוי שיכלול גם חסכון חודשי - חסכון שישמש אותנו לתשלום הוצאה גדולה שלא נמצאת בתכנון השנתי של התקציב.  

אשמח לעזור במידה ויש שאלות נוספות