סדר פגישות הליווי

לגבי הסדר והתכנון של התהליך:

פגישה 1
שיחת ההיכרות
- ראש הצוות מבקש להצטרף לפגישה הראשונה במידת האפשר.
- בסוף פגישת ההיכרות, רצוי לתאם תאריך לפגישת השיקוף הראשונה.
- מבקשים מהמשפחה לרכז את כל המסמכים לאותה הפגישה.
- במידת האפשר רצוי לעזור למשפחה לפתוח את מערכת פעמונים ולהוריד את הרישומון למחשב של המשפחה.
- מבקשים מהמשפחה להתחיל איסוף קבלות ולרשום הוצאות חודשיות. את ההוצאות החודשיות יש לסכם לפי חלוקת הסעיפים של פעמונים.
- לאחר הפגישה, אנחנו רושמים סיכום לפגישה עם התאריך של הפגישה הבאה. עושים שמור לסיכום ומעבירים אותו לאישור.

פגישה 2 / 3
שבוע / שבוע וחצי בין פגישה לפגישה

פגישות שיקוף
- מבקשים לדעת איך המשפחה מרגישה בתהליך. בודקים שהמשפחה קיבלה את סיכום הפגישה הקודמת. מבקשים לדעת איך מתקדם תהליך רישום ההוצאות (את ההוצאות החודשיות יש לסכם לפי חלוקת הסעיפים של פעמונים).
- רישום השיקוף: -
1. אפשר ישירות ברישומון. בסוף השיקוף ועל פי החלטת המלווה ובני הזוג ניתן להפוך את השיקוף גם לתקציב ראשון. יש לעשות יבוא של השיקוף לתוכנת פעמונים. 
2. אפשר גם להביא טופס מודפס של השיקוף כדי לרשום עליו את השיקוף. לאחר מכן יש לרשום את נתוני השיקוף במערכת (על חודש שלפני רישום הביצוע הראשון).

נתונים לשיקוף: רושמים את ההוצאות לפי ממוצע שנתי, בנוסף רושמים חובות / הלוואות, רושמים חסכונות ורושמים הכנסות כולל הכנסות מנכסים.
- פתיחת ההרשאות למשפחה לעבודה על המערכת שלפעמונים.
- בפגישה 3 יש למלא את רשימת התיוג של תכנית ההבראה.
- בסוף הפגישה יש לתאם את המועד לפגישה הבאה.

פגישות תקציב
- מבקשים לדעת איך המשפחה מרגישה בתהליך. בודקים שהמשפחה קיבלה את סיכום הפגישה הקודמת. מבקשים לדעת איך מתקדם תהליך רישום ההוצאות.
- רישום תקציב: -
1. אפשר ישירות ברישומון. ניתן להפוך את השיקוף גם לתקציב ראשון, אפשר גם לרשום נתוני תקציב בניפרד. לאחר מכן יש לעשות יבוא של התקציב למערכת. 
2. אפשר גם להביא טופס מודפס כדי לרשום עליו את התקציב. לאחר מכן יש לרשום את נתוני התקציב במערכת.

רישום תקציב: לפני רישום התקציב רצוי לעבור עם בני הזוג על מסמך סדרי עדיפויות. התקציב מחלק את ההוצאות לשלוש קטגוריות. הוצאות קבועות, הוצאות תקופתיות והוצאות שוטפות. העיקרון שעומד בבסיס התקציב שההוצאות לא יהיו גדולות מההכנסות.

- בסוף הפגישה יש לתאם את המועד לפגישה הבאה.

פגישה 4 / 5


פגישות ביצוע ראשון
- מבקשים לדעת איך המשפחה מרגישה בתהליך. בודקים שהמשפחה קיבלה את סיכום הפגישה הקודמת.
- רישום ביצוע: -
1. אפשר ישירות ברישומון. לאחר מכן יש לעשות יבוא של הביצוע למערכת. 
2. אפשר גם להביא טופס מודפס כדי לרשום עליו את הביצוע. לאחר מכן יש לרשום את נתוני הביצוע במערכת.

רישום ביצוע: רישום הביצוע מחלק את ההוצאות לשלוש קטגוריות. הוצאות קבועות, הוצאות תקופתיות והוצאות שוטפות. עוברים עם המשפחה על ההוצאות מול התקציב.

- בסוף הפגישה יש לתאם את המועד לפגישה הבאה.

פגישה 6 / 7


פגישות ביצוע שני
- מבקשים לדעת איך המשפחה מרגישה בתהליך. בודקים שהמשפחה קיבלה את סיכום הפגישה הקודמת.
- רישום ביצוע שני: - בדומה לרישום ביצוע ראשון.

- בסוף הפגישה יש לתאם את המועד לפגישה הבאה.


כללי
- בחודשיים שלושה הראשונים מרוכזות רוב הפגישות של התהליך.  לפגישות האלה חשיבות רבה להצלחת התהליך. 
- במהלך הביצוע הראשון תתקיים פגישה עם ראש הצוות לשיחה על תוכנית ההבראה. 
- ראש הצוות יצטרף לפגישה נוספת במהלך תהליך הליווי במידת האפשר.

                                     בהצלחה